Fal·làcies Bingo! Quant a Contacte
Twitter

La vostra fal·làcia sobre anar amb bicicleta és...

Les nostres calçades són massa estretes per posar-hi carrils bici

“Les nostres calçades són massa estretes per a infrastructures ciclistes”

La Resposta

En termes pràctics, no hi ha cap calçada – estreta i ampla – que no es pugui tornar segura i atractiva per a la bicicleta. Les solucions no són sempre políticament senzilles, però l’espai físic rarament és un problema insalvable.

És cert que algunes calçades poden ser massa estretes per acomodar infrastructures específiques per a la bicicleta al mateix temps que d’altres usos com aparcament i múltiples carrils per al trànsit motoritzat. Tanmateix, pot donar-se el cas que una infrastructura ciclista sigui un ús de l’espai a la calçada més beneficiós i productiu.

Per crear espai per a una infrastructura ciclista, una calçada podria convertir-se en un sentit únic per a trànsit a motor, o es podria reduir els espais d’aparcament. Alternativament, la quantitat de trànsit motoritzat es pot reduir a un nivell molt baix, convertint la mateixa calçada en un lloc segur i atractiu per a la bicicleta.

Si els carrers són de veritat tan estrets, llavors té més sentit donar prioritat i espai als vehicles més estrets i eficients, és a dir a les bicicletes, que no als vehicles a motor més amples!

cycling and walking only street amsterdam with deliveries allowed during set times

Foto de As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

Ens falta l'enllaç a algun gran article sobre aquest tema? Clica aquí i fes-nos-ho saber!