Fal·làcies Bingo! Quant a Contacte
Twitter

La vostra fal·làcia sobre anar amb bicicleta és...

La gent que va amb bicicleta no respecta els senyals ni els semàfors

“La gent que va amb bicicleta no respecta els senyals de trànsit, els semàfors etc”

La Resposta

Es para molta atenció a la qüestió de si les persones que van amb bicicleta respecten els senyals per aturar-se, quan la veritat és que, amb independència del mode de transport utilitzat, algunes persones se saltaran les normes de trànsit. Les persones no són més propenses a saltar-se les normes de trànsit quan van amb bicicleta que quan van conduint o caminant.

Hi ha evidències que suggereixen que passar un semàfor vermell anant amb bicicleta pot resultar més segur quan el disseny del carrer és pobre, en general perquè l'entorn ha estat dissenyat només pensant en vehicles de motor. Així, la forma més visible de "saltar-se un semàfor vermell" de les persones que van amb bicicleta és posar-se en marxa abans que el semàfor es posi verd, per tal de passar amb seguretat a través d'un encreuament abans que no comencin a moure's els automòbils. El comportament de saltar-se les normes és sovint una reacció a un entorn amb un disseny perillós. Ara que res d'això no eximeix algú que va amb bicicleta d'una manera que resulti perillosa per a l'altra gent.

Una bona infraestructura pública, dissenyada tenint la bicicleta en compte com un mode vàlid de transport, fa que resulti menys atractiu i/o necessari saltar-se les normes. El mal comportament d'alguns no s'ha de fer servir com argument en contra de millorar les condicions per a tothom.

Cal afegir que al nostre país comencen a aparèixer senyalitzacions específiques per a bicicletes, com semàfors per a bicicletes avançats (que permeten arrencar abans que el trànsit motor) o semàfors per a bicicletes intermitents (que permeten tractar un semàfor vermell com un 'cediu el pas' en encreuaments on no hi ha trànsit en conflicte).

Per exemple, a Barcelona tenim un semàfor avançat per a bicicletes al lateral de Diagonal / Calvet sentit Besòs, que es posa verd per a les bicicletes uns segons abans que per als cotxes. També tenim semàfors intermitents per a bicicletes (que pampalluguen de color taronja durant la fase del verd per a la gent que va a peu) a Diagonal / Rambla en els dos sentits, o a Sicília / Provença de pujada per a poder girar cap a Provença mentre els cotxes tenen vermell.

Ens falta l'enllaç a algun gran article sobre aquest tema? Clica aquí i fes-nos-ho saber!