Fal·làcies Bingo! Quant a Contacte
Twitter

La vostra fal·làcia sobre anar amb bicicleta és...

La gent que va amb bicicleta hauria de tenir una assegurança obligatòria per a poder circular.

“Anar amb bicicleta implica risc d'accidents i per tant caldria una assegurança obligatòria per a poder circular, com el vehicles de motor”

La Resposta

Com a mode de transport, la bicicleta no té un risc substancial per a les persones o els altres vehicles, que és el que l'assegurança obligatòria de vehicles pretén mitigar.

Aquesta fal·làcia suggereix una analogia entre circular amb bicicleta i amb vehicle de motor, quan el perill que comporta conduir un vehicle automòbil és molt més gran. Per això, per conduir un vehicle de motor es requereix alguna forma d'assegurança mínima de responsabilitat civil: perquè el risc de causar greus danys corporals a altra gent en cas de col·lisió és molt elevat.

Obligar a tenir una assegurança específica per a anar amb bicicleta desincentiva l'adopció d'aquest vehicle per a moure's dia a dia, quan la bicicleta és un mitjà de de transport que beneficia la societat en general i no només qui la practica, per això mai no seria una bona cosa posar obstacles a la seva adopció. A més, la majoria d'assegurances de llar ja tenen cobertura per a accidents amb vehicles sense motor. Una assegurança específica només té sentit per als esportistes que practiquen el ciclisme com una activitat de risc inherent.

Per altra banda, el control administratiu de les assegurances de tothom que va amb bicicleta no compensa els costos econòmics logístics de tot plegat, com ja es van trobar a Suïssa. També cal considerar la qüestió de si té sentit exigir una assegurança als nens o a la gent amb problemes de mobilitat que fa servir diferents menes de bicicletes adaptades com a ajuts a la mobilitat.

Ens falta l'enllaç a algun gran article sobre aquest tema? Clica aquí i fes-nos-ho saber!