Fal·làcies Bingo! Quant a Contacte
Twitter

La vostra fal·làcia sobre anar amb bicicleta és...

Circular amb bicicleta no és segur

“No és segur anar amb bicicleta i no s'hauria de promocionar”

La Resposta

Anar amb bicicleta no és un mode de transport intrínsecament perillós.

El perill prové majoritàriament dels vehicles motoritzats, particularment d'aquells circulant a velocitats elevades, i amb major pes. Aquest és el motiu pel qual és essencial que els bons dissenys viaris segreguin la circulació de bicicletes de la del trànsit motoritzat, així com dels vehicles més pesats com autobusos i vehicles de gran tonatge. Tot i que els creuaments de trajectòries són inevitables, aquests s'han de limitar el màxim possible, i a velocitats baixes.

Aquesta tipologia adequada de disseny fa que anar amb bicicleta sigui percebut com a una activitat segura, d'acord amb nombrosos estudis que asseguren que compartir l'espai amb els vehicles motoritzats en calçades transitades és una experiència intimidadora i estressant per a la majoria de les persones.

Més viatges en bicicleta beneficien tota la societat, gràcies a la reducció de la contaminació atmosfèrica i a la millora de la salut pública.

couple cycling on cycle superhighway 5 vauxhall bridge london

Foto de As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

Ens falta l'enllaç a algun gran article sobre aquest tema? Clica aquí i fes-nos-ho saber!