Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklisté porušují předpisy

"Lidé při jízdě na kole často porušují předpisy (jezdí na červenou, po chodnících, apod.)"

Odpověď

Bez ohledu na dopravní prostředek, lidé nechtějí porušovat předpisy. Pouze reagují na to, jak je jim prostředí přizpůsobeno. Nezáleží na tom, zda lidé jedou na kole, v aute nebo jdou pěšky, k porušování předpisů nějakým způsobem se přiznává více než 95 % lidí.

Ze studií v Dánsku, které má slušnou cyklistickou infrastrukturu, vyplývá, že cyklisté porušují předpisy méně často než řidiči – a relativně častěji tam, kde je infrastruktura horší. V ČR nejsou k dispozici studie tohoto druhu, při vzájemných srážkách cyklistů s jinými účastníky provozu mají ale cyklisté podíl zavinění kolem 40 %, což naznačuje, že se v provozu patrně nechovají méně zodpovědně než, například, řidiči.

Platí ale také, že je-li infrastruktura navržena nevhodně, vede to k vyšší míře porušování předpisů – opět u všech účastníků provozu. Navíc za určitých okolností je chování na hraně předpisů bezpečnější než jejich doslovné dodržení, v ČR jde například o zabrání jízdního pruhu před kruhovým objezdem nebo v úzkém místě s cílem zabránit nebezpečnému předjíždění.

Kvalitní dopravní infrastruktura dokáže porušování předpisů a nebezpečné chování do značné míry potlačit u všech účastníků provozu. Dobrý návrh cyklistické infrastruktury učiní porušování předpisů méně výhodným až zbytečným. Samotná skutečnost, že lidé při jízdě na kole předpisy porušují, pak rozhodně není platným argumentem proti zlepšování podmínek pro jízdu na kole. Právě naopak. Ostatně, v případě automobilové nebo pěší dopravy si podobným způsobem nikdo argumentovat netroufne.