Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklistická infrastruktura není bezpečná

"Nepoužívám cyklostezky a cyklopruhy, protože to není bezpečné"

Odpověď

Je pravda, že cyklistická infrastruktura v řadě zemí není bezpečná nebo má bídnou kvalitu. Což ale neznamená, že to tak být musí.

Víme, jak může vypadat infrastruktura umožňující bezpečnou, pohodlnou a efektivní jízdu na kole. Stačí se podívat do Nizozemska a Dánska. Obě tyto země dosahují díky své infrastruktuře nejvyšší bezpečnosti cyklistické dopravy.

Kvalitní cyklistická infrastruktura snižuje interakci s motorovými vozidly na minimum, a tam, kde k této interakci dochází, zajišťuje, aby se tak dělo přehledně, s jasným povědomím o chování jednotlivých účastníků provozu a v nízkých rychlostech. Data z Prahy potvrzují, že na cyklostezkách se (ve srovnání s běžnými komunikacemi) stane zlomek dopravních nehod, a to i přes to, že je na nich podstatně silnější cyklistický provoz.

U cyklopruhů vycházejí stížnosti na údajnou nebezpečnost jednak z obecně menšího pocitu bezpečí při jízdě v provozu, jednak z toho, že v řadě zemí vznikají cyklopruhy ve dveřní zóně, které reálně nebezpečné jsou. To ale v ČR platné předpisy pro návrh komunikací (TP 179) nedovolují, integrační opatření navrhovaná v ČR jsou pro cyklisty relativně bezpečná. Z dosavadních analýz dopravních nehod nevyplývá, že by zřizování integračních opatření zvyšovalo nehodovost.

a family cycling together in an urban environment in the netherlands

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

couple cycling on cycle superhighway 5 vauxhall bridge london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

schoolchildren cycling on a safe cycleway in the netherlands

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

diagram comparing cycling levels and deaths in the netherlands denmark germany and the uk

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (CC BY-SA 4.0)