Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Problémy s dopravou vyřeší elektromobily

"Nepotřebujeme víc cyklodopravy, naše problémy vyřeší nástup elektroaut."

Odpověď

Přechod z motorů poháněných fosilními palivy na místně bezemisní elektrický pohon bude mít nepochybně pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v těch městech, kde je hlavním zdrojem znečištění automobilová doprava.

Nicméně elektrická auta nevyřeší řadu dalších negativních dopadů spojovaných s motorovými vozidly: dopravní zácpy, ohrožení chodců, nebo zábor prostoru komunikacemi a parkováním.

Mimoto se již nyní prokazuje, že otěr pneumatik, brzd a vozidly vířený prach vázající karcinogeny, je tak velkou součástí dopravních emisí, že automobilová doprava nebude nijak zvlášť "čistá" ani po úplné elektrifikaci.

Konečně, lokální bezemisnost nemá nic společného s emisní náročností aktuálně užívaných zdrojů elektrické energie. Český energetický mix má pouze kolem 10 % obnovitelných zdrojů. Nezanedbatelná je také ekologická stopa výroby objemných baterií.