Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklistická infrastruktura omezuje zásobování

"Zřídí-li se cyklistická opatření, omezí to zásobování obchodů."

Odpověď

Samotné chodníkové cyklostezky nikterak fyzicky nebrání zásobování obchodů. V Nizozemsku i Dánsku jsou obchody běžně zásobovány napříč cyklostezkami, v některých případech slouží jako obslužné komunikace přímo samotné stezky v režimu takzvané "cyklistické ulice".

Obava z komplikovaného zásobování může být vyvolána i snížením počtu parkovacích míst. V takovém případě je záležitostí návrhu rekonstrukce, aby byl zajištěn dostatek vysokoobrátkových parkovacích stání, která mají mít zejména v ulicích s obchodním parterem přednost před dlouhodobým stáním – jak kvůli zásobování, tak kvůli zachování možnosti nakupovat zde autem.

V centrech měst se již nyní setkáváme s přísnou regulací zásobování v pěších zónách, kdy je zásobování omezeno na jistou denní dobu nebo má konkrétní výjimky. V oblastech, kde je žádoucí snížit i objem zásobovací dopravy, se v poslední době uplatňuje zásobování pomocí koncentrované lokální přepravy ("city logistika") s využitím menších vozidel, nezřídka elektrických, nebo dokonce cargokol.

delivery lorry and cycleway utrecht

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

loading across cycleway the embankment london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

Postrádáte odkaz na výborný článek k tomuto tématu? Dejte nám vědět!