Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklista má jezdit jen při kraji vozovky

"Jízdou středem jízdního pruhu cyklista zdržuje ostatní dopravu, porušuje předpisy a ohrožuje sebe i jiné."

Odpověď

Jistěže na kole nechcete jet před autem, které vám vrčí na záda. Při špatném návrhu komunikace je ale jízda uprostřed pruhu nejbezpečnějším řešením.

Pro odsunutí se od kraje existují reálné důvody: Nemůžete jet těsně podél parkujících aut, jejichž dveře může někdo otevřít, nebo zpoza nich může někdo vyskočit. Okraj vozovky bývá plný nerovností, nepořádku i překážek. Nebo je vozovka tak úzká, že by předjetí cyklisty bylo automaticky příliš nebezpečným manévrem.

Jakkoliv tedy může být jízda dál od pravého okraje obtěžující, cyklisté tak nečiní pro vlastní potěšení, ale proto, aby se chránili před ohrožením.

Český paragraf §53 zákona o provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu při pravém okraji vozovky přikazuje. Je zde ale také §4, dle kterého řidič (a tedy ani cyklista) nesmí svým chováním ohrozit sebe ani jiné.

Samozřejmě, nejlepším řešením je vždy zajistit takovou infrastrukturu, aby bylo možné cyklistu předjet s bezpečným bočním odstupem, nebo cyklisty od aut zcela oddělit.