Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Budeme muset používat bídnou infrastrukturu

"Budu-li podporovat nová cykloopatření, budou mít bídnou kvalitu a já je budu nucen používat"

Odpověď

To je ovšem argument pro to chtít skutečně kvalitní cykloopatení – ne pro to nechtít žádná.

Jízdní kolo by mělo být druhem dopravy dosažitelným pro každého – v Nizozemsku a Dánsku máme důkaz toho, že je to možné.

Bránit vzniku kvalitní cyklistické infrastruktury je přiznáním toho, že kolo má zůstat okrajovým druhem dopravy pro motivovanou a odolnou minoritu tak, jak je tomu ve Velké Británii, Spojených státech nebo většině českých velkých měst.

Mimoto, negativní postoj ke zřizování cyklistické infrastruktury jako takové vzniku ubohých cykloopatření rozhodně nezabrání.

V ČR dnes cyklisté nemusejí užít cyklostezku nebo cyklopruh. Je na nich, aby v zájmu vlastní bezpečnosti podle svých schopností a aktuální situace správně zvolili, která cesta je lépe dovede k jejich cíli. Smyslem cyklostezek je zlepšovat podmínky pro cyklistiku a otevřít ji širšímu okruhu lidí. Smyslem není zakazovat cyklistům, aby jezdili po silnicích jako dosud.

Dobrovolnost užití přináší zvýšený tlak na to, aby se budovala opravdu smysluplná cykloopatření, která budou dostatečně bezpečná a komfortní.

fast cycling on good cycling infrastructure heusden the netherlands

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

couple cycling on cycle superhighway 5 vauxhall bridge london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

a smooth and very wide cycleway in copenhagen denmark

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)