Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Nejsme Nizozemci ani Dánové

"Pro Nizozemce nebo Dány je kolo jako dopravní prostředek druhou přirozeností, to u nás neplatí"

Odpověď

Nizozemsko a Dánsko jsou zeměmi s velkým podílem cyklistické dopravy. Občas se u nás poukazuje na to, že Češi využívají kolo jinak (zejména k rekreaci), a dopravní jízdu na kole nemáme v krvi nebo že naše dopravní kultura je postavená na veřejné dopravě a autech a tudíž odlišná.

Není tomu docela tak. V Nizozemsku i Dánsku je stupeň automobilizace podobný jako v ČR (ČR je 27. zemí na světě ve stupni automobilizace, Nizozemsko 28., Dánsko 33.). Nizozemci i Dánové využívají – stejně jako Češi – veřejnou dopravu a hodně chodí. Je prokázáno, že imigranti do těchto dvou zemí jezdí na kole více než v zemích odkud pocházejí – a více než kolik se jezdí v ostatních evropských zemích.

Ostatně, i v Česku máme města a regiony, které mají velkou tradici cyklistické dopravy, ať už jde o jižní Moravu nebo Polabí, s podíly cyklodopravy přesahující někdy i nizozemský průměr (Uničov měl v roce 2001 dle sčítání lidu více než 40% podíl kola na cestách do zaměstnání). Lidé, kteří se přestěhují z takto "cyklistického" města jinam, vám potvrdí, že tam bylo kolo prostě naprosto přirozené.

Nizozemci, Dánové a Češi v cyklisticky přívětivých regionech tedy nejezdí na kole proto, že by tím manifestovali nějakou osudovou předurčenost nebo kulturní výlučnost. Jezdí na kole proto, že je pro to u nich vhodná infrastruktura, díky které je jízda na kole pohodlná, bezpečná a samozřejmá.

blackfriars bridge cycleway london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

a cycleway in salt lake city along 300 south aka broadway

Autor fotografie Salt Lake City (Copyright, used with permission)