Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Infrastruktury netřeba, stačí trénink

"Kdyby se lidi naučili chovat na kole v provozu bezpečně, nepotřebovali by zvláštní infrastrukturu."

Odpověď

Lidé, kteří na kole nejezdí, tak činí převážně z obav o svou bezpečnost v hustém automobilovém provozu. Výcvik není a nemůže být náhradou pro bezpečné a atraktivní cyklodopravní prostředí.

Jakkoliv výcvik může přinést dovednosti, kterými do jisté míry jízdu v provozu usnadní těm, kdo jsou již pro jízdu na kole v provozu odhodláni, neexistují důkazy pro to, že by nabídka tréninku přesvědčila k jízdě na kole lidi, které jízdní kolo nepreferují, v provozu se bojí, a to ani v případě, že takovým kurzem projdou.

V Británii se tyto "kurzy přežití v provozu" podporují z veřejných prostředků desítky let, aniž by vedly k masovému nárůstu cyklodopravy.

V Nizozemsku jsou kursy jízdy na kole součástí školního vzdělání. Rozhodně ale nejde o kursy, které by vás měly "zbavit strachu" z jízdy na kole v provozu. V rámci výuky se zde učí pravidlům silničního provozu děti, které už na kole po městě dávno jezdí, což jim dovoluje vysoká kvalita tamní cyklistické infrastruktury, ne nějaký trénink.

schoolchildren cycling on a safe cycleway in the netherlands

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)