Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Na kole byste měli jezdit jen s přilbou

"Na kole by lidé měli jezdit jen s přilbou, která zajistí jejich bezpečnost"

Odpověď

Obecně platí, že nošení přilby má malý až žádný pozitivní dopad na bezpečnost cyklodopravy jako takové. Zavedení povinného nošení přileb v některých zemích (např. Austrálie) nevedlo ke zvýšení bezpečnosti jízdy na kole, naopak došlo ke snížení počtu lidí kolo používajících. Nejbezpečnější je cyklodoprava v Nizozemsku, kde je procento používání přileb obecně velmi malé.

V zemích s vysokým podílem cest na jízdním kole jsou přilby vnímány jinak než u nás, jsou spojovány se závodní cyklistikou a nikoliv s jízdou na kole jako takovou. Nošení přileb se považuje za faktor zdůrazňující nebezpečnost cyklodopravy a odrazující od každodenního používání kola pro běžné cesty. Odlišný postoj v ČR je daný jinými, spíše rekreačně-sportovními kořeny současné cyklistiky i tím, že nekomfortní infrastruktura klade na cyklistu obdobné nároky jako sportovní jízda na horském kole.

Negativním dopadem otázky nošení přileb je skutečnost, že se tím odvrací pozornost od mnohem podstatnější potřeby zlepšit bezpečnost infrastruktury jako takové. Bezpečnější infrastruktura bude mít pozitivní dopady nejen na relativní bezpečnost jízdy na kole, ale také na intenzitu cyklistické dopravy. Kdo chce cyklistiku skutečně podporovat, měl by řešit v první řadě právě téma infrastruktury.

spoof advertisement promoting car helmets

Autor fotografie P.M. Lydon (CC BY-SA 3.0)