Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Při jízdě na kole dýcháte více znečištěného vzduchu

"Na kole nadýcháte více škodlivých látek, protože zhluboka dýcháte ve znečištěném ovzduší."

Odpověď

Na první pohled je toto tvrzení oprávněné, protože dokonce i lehká dopravní cyklistika je fyzickou aktivitou zvyšující srdeční tep a intenzitu dýchání více než chůze nebo dokonce sezení v autě.

Existuje nicméně řada studií prokazujících, že kvalita vzduchu na frekventované ulici je aktuálně horší uvnitř motorových vozidel než venku. Podrobnější průzkum ukazuje, že v silném provozu se počítá každý odstup od vozidel, cyklista dýchá výrazně čitší vzduch už na cestě vzdálené několik metrů od vozovky.

Jediným z hlediska imisí výrazně problémovým chováním při jízdě na kole je jízda s dětským vozíkem v silném provozu bez cykloopatření, kde je jeho posádka vlivem nízkého těžiště výfukovým plynům vystavena prakticky přímo.