Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklodoprava diskriminuje postižené

"Cyklodopravu bychom neměli podporovat, protože její rozvoj znevýhodňuje lidi s fyzickým postižením."

Odpověď

V současnosti existují jízdní kola vhodná pro osoby s téměř jakýmkoliv fyzickým postižením – fakticky jde o vysoce inkluzivní způsob dopravy, jenž usnadňuje pohyb i lidem, kteří by se jinak samostatně pohybovali jen velmi obtížně.

Zkušenost z Nizozemska potvrzuje, že kvalitní cyklistická infrastruktura je užívána také vozíčkáři, uživateli elektrických vozíků a dalších kompenzačních pomůcek.

Kvalitní cyklistická infrastruktura by měla jít ruku v ruce se zkvalitněním podmínek také pro chodce a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně nevidomých. Dobré řešení cyklistické infrastruktury by nemělo být na jejich úkor, naopak jim musí pomáhat.

Skutečnost tedy do značné míry tomuto mýtu odporuje. Kvalitní podmínky pro jízdu na kole ve skutečnosti možnosti mobility většiny invalidních osob rozšiřují.

man using handbike

Autor fotografie The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

two older people riding bikes and a man using a motorised wheelchair

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

wheelchair cycling on new cycle infrastructure blackfriars road london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

a wheelchair user uses a separated cycleway in london

Autor fotografie Adam Reynolds (Copyright, used with permission)

Postrádáte odkaz na výborný článek k tomuto tématu? Dejte nám vědět!