Cyklomýty Trefa! O stránkách Kontakt
Twitter

Váš cyklomýtus je...

Cyklisté ohrožují chodce

"Cyklisté jezdí po chodníku a ohrožují chodce"

Odpověď

Jestliže se někde hojně jezdí po chodnících, je to skoro vždy důsledkem špatných podmínek pro jízdu na kole.

Nejlepší a nejtrvalejší způsob, jak řešit problém s cyklisty na chodníku je zajistit jim atraktivní podmínky mimo chodníky – zejména zřízením cyklostezek oddělených od automobilové dopravy nebo zklidněním stávajících komunikací tak, aby se na nich cyklisté cítili bezpečně. Mezi vhodná opatření patří i zřizování cykloobousměrek nebo zkvalitňování povrchů vozovek.

Jízda na kole po chodníku je samozřejmě pro chodce obtěžující. Reálné nebezpečí od cyklistů je ale výrazně menší než od motorových vozidel. To ukazuje například zhruba osminásobný počet nehod chodců s vozidly vzhledem k nehodám chodce a cyklisty v pěších zónách v centru Prahy.

V řadě lokalit, zejména na sídlištích, je jízda po pěších cestách historicky tolerována, případně není jasné, zda jde o chodník či bezmotorovou cestu a může tak docházet ke stížnostem. V oprávněných případech významných cyklistických průjezdů je proto správné jízdu na kole legalizovat způsobem upřednostňujícím chodce (pěší zóna s povolenou jízdou kol, omezení rychlosti, apod.).

cycling on the pavement and on the road

Autor fotografie Simon Nutall / Cyclestreets (CC BY-SA 1.0)

blackfriars bridge cycleway london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

people cycling on blackfriars bridge london

Autor fotografie As Easy as Riding a Bike (Public domain)