Μύθοι Μπίνγκο! Σχετικά Επικοινωνία
Twitter

Ο μύθος σας σχετικά με το ποδήλατο είναι...

Είμαι πολύ μεγάλος για να κάνω ποδήλατο

“H μετακίνηση με ποδήλατο είναι για νέους και γυμνασμένους – είμαι πολύ μεγάλος για τέτοια”

Η απάντηση

Σε χώρες όπου προβλέπεται ευρέως η μετακίνηση με ποδήλατο εντός ειδικά διαμορφωμένου δικτύου, χωριστά από τα άλλα μέσα μεταφοράς, άνθρωποι κάθε ηλικίας και ποδηλατικής ικανότητας, χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους στον δικό του ρυθμό ο καθένας. Για παράδειγμα, σχεδόν το 1/4 των μεταφορών που πραγματοποιεί ένας Ολλανδός ηλικίας πάνω από 65 ετών, είναι με ποδήλατο.

Αν μπορεί να αποφευχθεί η συμπόρευση ποδηλάτου και βαρέων οχημάτων, τότε σχεδόν κάθε διαδρομή είναι εφικτή με ποδήλατο – είτε πρόκειται για κανονικό είτε για κάποιο ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, όπως, για παράδειγμα, ένα τρίκυκλο που κινείται με τη βοήθεια των χεριών, ή περιπτώσεις, όπου το ποδήλατο μπορεί να εξυπηρετήσει και άτομα με δυσκολία στο να βαδίσουν. Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικά υποβοηθούμενων μοντέλων “e-bikes”, έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ιδιαίτερη φυσική δύναμη.

Η αλήθεια, λοιπόν, καταρρίπτει τον μύθο, αφού η χρήση του ποδηλάτου δίνει σε λιγότερο ικανούς ανθρώπους περισσότερες εναλλακτικές μετακίνησης και μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

two older people riding bikes and a man using a motorised wheelchair

Source: As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

older people cycling in copenhagen

Source: denmark.dk (Copyright, used with permission)

an older woman cycles along a cycleway in the netherlands

Source: The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

an older woman cycles along upper thames street in london

Source: Hackney Cyclist (Copyright, used with permission)

Μας έχει ξεφύγει κάποιο σπουδαίο άρθρο για αυτό το θέμα; πάτησε εδώ για να μας πεις!