Μύθοι Μπίνγκο! Σχετικά Επικοινωνία
Twitter

Ο μύθος σας σχετικά με το ποδήλατο είναι...

Είμαι πολύ μεγάλος για να κάνω ποδήλατο

“H μετακίνηση με ποδήλατο είναι για νέους και γυμνασμένους – είμαι πολύ μεγάλος για τέτοια”

Η απάντηση

Σε χώρες όπου προβλέπεται ευρέως η μετακίνηση με ποδήλατο εντός ειδικά διαμορφωμένου δικτύου, χωριστά από τα άλλα μέσα μεταφοράς, άνθρωποι κάθε ηλικίας και ποδηλατικής ικανότητας, χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους στον δικό του ρυθμό ο καθένας. Για παράδειγμα, σχεδόν το 1/4 των μεταφορών που πραγματοποιεί ένας Ολλανδός ηλικίας πάνω από 65 ετών, είναι με ποδήλατο.

Αν μπορεί να αποφευχθεί η συμπόρευση ποδηλάτου και βαρέων οχημάτων, τότε σχεδόν κάθε διαδρομή είναι εφικτή με ποδήλατο – είτε πρόκειται για κανονικό είτε για κάποιο ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες, όπως, για παράδειγμα, ένα τρίκυκλο που κινείται με τη βοήθεια των χεριών, ή περιπτώσεις, όπου το ποδήλατο μπορεί να εξυπηρετήσει και άτομα με δυσκολία στο να βαδίσουν. Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικά υποβοηθούμενων μοντέλων “e-bikes”, έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ιδιαίτερη φυσική δύναμη.

Η αλήθεια, λοιπόν, καταρρίπτει τον μύθο, αφού η χρήση του ποδηλάτου δίνει σε λιγότερο ικανούς ανθρώπους περισσότερες εναλλακτικές μετακίνησης και μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

two older people riding bikes and a man using a motorised wheelchair

Φωτογραφία από As Easy as Riding a Bike (Copyright, used with permission)

older people cycling in copenhagen

Φωτογραφία από denmark.dk (Copyright, used with permission)

an older woman cycles along a cycleway in the netherlands

Φωτογραφία από The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

an older woman cycles along upper thames street in london

Φωτογραφία από Hackney Cyclist (Copyright, used with permission)

Μας έχει ξεφύγει κάποιο σπουδαίο άρθρο για αυτό το θέμα; πάτησε εδώ για να μας πεις!