Yanılgılar Tam isabet! Hakkında İletişim
Twitter

Sizin bisikletli ulaşım yanılgınız...

Bisikletli ulaşım altyapısından çok bisiklet eğitimine ihtiyacımız var

“İnsanlar yolda bisiklet sürmek için eğitilirse, bisikletli ulaşım altyapısına gerek kalmayacaktır”

Yanıt

Bisiklet sürmeyen insanlara neden sürmedikleri sorulduğunda, en sık söylenen sebep güvenlik endişesi, özellikle motorlu trafik korkusudur. Eğitim, güvenli ve çekici bir bisiklet ortamının yerine geçmez, geçemez.

Bisiklet eğitimi, bunu yapmayı seçen birkaç kişiye güven aşılamaya yardımcı olabilirken, bisiklet sürmeye isteksiz veya ilgisiz olanları ikna edeceklerini ya da eğitim aldıktan sonra bunu yapmaya devam edeceklerini gösteren kanıtlar yetersizdir.

Bisiklet eğitimi, Hollanda okul müfredatının bir parçasıdır. Ancak, Hollandalı çocukları bisiklet sürmeye teşvik eden bir araç değildir. Bunun yerine, çok küçük yaşlardan beri bisiklet süren çocuklara trafik kurallarını öğretmeyi içerir. Yüksek bisiklet kullanımının oluşturulmasında (ve sürdürülmesinde) bisiklet eğitiminin değil, bisiklet ortamının kalitesi temel öneme sahiptir.

schoolchildren cycling on a safe cycleway in the netherlands

Fotoğraf The Alternative Department for Transport (Copyright, used with permission)

Bu konuda harika bir makaleye giden bir bağlantı mı eksik? Bizi bilgilendirmek için buraya tıklayın!